De commanditaire vennootschap en de Belastingdienst

Het opzetten van een commanditaire vennootschap (cv) brengt veel fiscale uitdagingen met zich mee. Zo moeten beherende vennoten onder andere inkomstenbelasting betalen over hun winst.

In deze blog zullen we de relatie tussen de commanditaire vennootschap en de Belastingdienst analyseren om het voor u, als ondernemer, makkelijker te maken. Ontdek de antwoorden op uw belastingvragen en ga de uitdaging aan!

Belastingen bij een commanditaire vennootschap (cv)

Beherende vennoten van een commanditaire vennootschap zijn aansprakelijk voor de schulden van de cv en hebben belastingverplichtingen op het gebied van inkomstenbelasting en omzetbelasting.

Aansprakelijkheid van beherende vennoten voor schulden van de cv

Beherende vennoten dragen de volledige aansprakelijkheid voor schulden van de commanditaire vennootschap (cv). Dit houdt in dat wanneer de cv schulden heeft, deze rechtstreeks op het conto van de beherende vennoten komen.

Zij moeten deze schulden uit eigen zak betalen, ook als dat zou betekenen dat zij hun privévermogen moeten aanspreken. Het is een zware verantwoordelijkheid die de beherende vennoot draagt.

Immers, als er onvoldoende financiële middelen in de cv aanwezig zijn om de schulden te kunnen voldoen, dan komt het risico volledig bij de beherende vennoot te liggen. Overigens is het wel mogelijk om in het cv contract afspraken vast te leggen over hoe te handelen bij eventuele schulden.

Inkomstenbelasting en omzetbelasting voor beherende vennoten

Als beherend vennoot van een commanditaire vennootschap (cv) ben je belastingplichtig voor de inkomstenbelasting over de behaalde winst. Dit betekent dat je zelf aangifte moet doen en inkomstenbelasting moet betalen.

Daarnaast moet je meestal ook (digitaal) aangifte omzetbelasting doen. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels en verplichtingen rondom deze belastingen als beherend vennoot, zodat je geen fiscale problemen krijgt met de Belastingdienst.

Als beherend vennoot van een cv wordt je namelijk beschouwd als zelfstandige ondernemer door de Belastingdienst. Het is daarom belangrijk om je financiële administratie goed bij te houden en op tijd je belastingaangifte te doen.

Belastingvoordelen voor beherende vennoten

Beherende vennoten in een commanditaire vennootschap kunnen profiteren van verschillende belastingvoordelen. Enkele belangrijke voordelen zijn:

 1. Zelfstandigenaftrek: Beherende vennoten kunnen gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek, wat resulteert in een verlaging van het belastbaar inkomen.
 2. Startersaftrek: Als beherende vennoten net zijn begonnen met hun onderneming, komen ze mogelijk in aanmerking voor de startersaftrek. Dit is een extra aftrekpost bovenop de zelfstandigenaftrek.
 3. MKB-winstvrijstelling: Beherende vennoten hebben recht op de MKB-winstvrijstelling, die 14% bedraagt van de winst na aftrek van de zelfstandigenaftrek en eventuele andere aftrekposten.
 4. Investeringsaftrek: Wanneer beherende vennoten investeren in bedrijfsmiddelen, kunnen ze mogelijk aanspraak maken op investeringsaftrek. Dit kan leiden tot een verlaging van het belastbaar inkomen.
 5. Fiscale oudedagsreserve (FOR): Beherende vennoten kunnen jaarlijks een deel van hun winst reserveren voor hun pensioen via de fiscale oudedagsreserve (FOR). Hierdoor wordt het belastbaar inkomen verlaagd en wordt er uitstel van belastingheffing verkregen.

Aansprakelijkheid bij een commanditaire vennootschap (cv)

Beherende vennoten van een commanditaire vennootschap zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de cv.

Hoofdelijke aansprakelijkheid beherende vennoot voor schulden van de cv

De beherende vennoot van een commanditaire vennootschap (cv) is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de cv. Dit betekent dat hij persoonlijk verantwoordelijk is voor het volledige bedrag van de schulden, zelfs als deze het bedrag van zijn eigen inbreng overstijgen.

Het is dus belangrijk voor beherende vennoten om zich bewust te zijn van deze aansprakelijkheid en ervoor te zorgen dat zij financiële risico’s goed kunnen inschatten voordat zij een cv oprichten.

Mogelijke belastingschulden

Beherende vennoten in een commanditaire vennootschap (cv) kunnen te maken krijgen met mogelijke belastingschulden. Het is belangrijk dat beherende vennoten zich bewust zijn van hun belastingverplichtingen om problemen met de Belastingdienst te voorkomen.

Beherende vennoten zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor het betalen van inkomstenbelasting over hun ontvangen winst. Daarnaast moeten zij meestal ook (digitaal) aangifte omzetbelasting doen en deze belasting tijdig betalen.

Het niet nakomen van deze verplichtingen kan leiden tot belastingschulden, boetes en andere juridische consequenties. Het is daarom essentieel dat beherende vennoten goed op de hoogte zijn van hun fiscale verplichtingen en tijdig actie ondernemen om mogelijke belastingschulden te voorkomen.

Administratie en de commanditaire vennootschap (cv)

– De commanditaire vennootschap moet voldoen aan bepaalde administratieve vereisten, zoals het bijhouden van een deugdelijke boekhouding en het bewaren van relevante documenten.

Vereisten voor administratie bij een cv

Een commanditaire vennootschap (cv) heeft specifieke vereisten voor het bijhouden van de administratie. Dit is belangrijk om aan de regels van de Belastingdienst te voldoen en eventuele belastingaangiften correct te kunnen doen. Houd rekening met de volgende vereisten:

 1. Het bijhouden van een complete en overzichtelijke administratie is verplicht.
 2. Bewaar alle zakelijke financiële gegevens, zoals facturen en bonnen, gedurende minimaal 7 jaar.
 3. Zorg ervoor dat alle inkomsten en uitgaven duidelijk worden geregistreerd.
 4. Houd een aparte bankrekening aan voor de cv, gescheiden van persoonlijke financiën.
 5. Maak gebruik van boekhoudsoftware of andere systemen om de administratie efficiënt te kunnen beheren.
 6. Zorg ervoor dat de administratie altijd op orde is en snel toegankelijk is wanneer dat nodig is.

Belastingaangifte en -verplichtingen voor de cv

De commanditaire vennootschap (cv) heeft specifieke belastingaangifte verplichtingen en overige verplichtingen waar u als ondernemer rekening mee moet houden:

 1. Beherende vennoten in de cv moeten meestal elk kwartaal digitaal aangifte omzetbelasting doen.
 2. Daarnaast moeten beherende vennoten ook jaarlijks aangifte inkomstenbelasting doen over hun winst uit de cv.
 3. Bij het indienen van de aangiften moet u zorgen dat u alle relevante gegevens en documenten bij de hand hebt, zoals facturen, bonnen en bankafschriften.
 4. Het is belangrijk om op tijd aan uw belastingverplichtingen te voldoen en eventuele betalingsachterstanden te voorkomen.
 5. Als beherende vennoten kunt u gebruikmaken van belastingvoordelen voor ondernemers, zoals de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling.
 6. Het kan verstandig zijn om een boekhouder of accountant in te schakelen om u te helpen bij het correct indienen van uw belastingaangiftes.

Opheffen van een commanditaire vennootschap (cv)

Bij het opheffen van een commanditaire vennootschap (cv) komen er verschillende fiscale en financiële verplichtingen kijken.

Gevolgen bij opheffen

Bij het opheffen van een commanditaire vennootschap (cv) zijn er verschillende gevolgen waar ondernemers rekening mee moeten houden. Allereerst moet de cv officieel worden uitgeschreven bij het Handelsregister van de KVK.

Daarnaast moeten er afspraken worden gemaakt met de Belastingdienst, aangezien beherende vennoten belastingverplichtingen hebben. Bij het opheffen van de cv kunnen er belastingschulden ontstaan, waarvoor de beherende vennoten aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn en alle benodigde stappen te volgen wanneer je een cv wilt opheffen.

Belastingverplichtingen bij opheffen

Bij het opheffen van een commanditaire vennootschap (cv) zijn er belastingverplichtingen waar ondernemers rekening mee moeten houden:

 1. Aangifte inkomstenbelasting: Beherende vennoten moeten aangifte doen over de winst die zij hebben ontvangen tijdens de periode dat de cv actief was.
 2. Afrekening omzetbelasting: Als er nog openstaande omzetbelasting is, moet dit worden afgehandeld met de Belastingdienst. Dit kan betekenen dat er nog aangiftes en betalingen moeten worden gedaan.
 3. Belastingtechnische afwikkeling: Naast de reguliere belastingverplichtingen, moet ook de afwikkeling van andere fiscale zaken plaatsvinden bij het opheffen van de cv. Dit kan onder meer betrekking hebben op afschrijvingen, verliezen en andere financiële aspecten.
 4. Uitschrijving bij het Handelsregister: Om volledig te stoppen met de cv, moet deze worden uitgeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Hiermee wordt duidelijk dat de cv niet langer actief is en geen belastingverplichtingen meer heeft.

Veelgestelde Vragen

Wat is een commanditaire vennootschap en de Belastingdienst?

Een commanditaire vennootschap is een type rechtsvorm waarbij er een samenwerking bestaat tussen één of meer stille vennoten die alleen kapitaal inbrengen, en één of meer beherende vennoten die verantwoordelijk zijn voor het bedrijfsbeheer. De Belastingdienst heft belasting over de winst van deze vennootschap.

Hoe richt ik een commanditaire vennootschap op?

Het oprichten van een commanditaire vennootschap vereist het opstellen van een cv-contract. Dit contract bevat de afspraken tussen de stille en de beherende vennoten.

Wat zijn de voordelen en nadelen van een commanditaire vennootschap ?

De voordelen van een commanditaire vennootschap kunnen zijn de beperkte aansprakelijkheid voor stille vennoten en mogelijkheden voor fiscale planning. Nadelen kunnen betrekking hebben op de aansprakelijkheid van beherende vennoten en het feit dat een stille vennoot geen actieve rol in het bedrijf mag spelen.

Moet een commanditaire vennootschap vennootschapsbelasting betalen?

Ja, een commanditaire vennootschap moet over haar winst vennootschapsbelasting betalen aan de Belastingdienst.

Kun je een voorbeeld bedrijf geven van een commanditaire vennootschap?

Een groot internationaal bedrijf zoals Shell is een voorbeeld van een bedrijf dat gebruik maakt van de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *