Wat zijn overhead kosten?

Veel ondernemers worstelen met het begrip ‘overheadkosten‘. Overheadkosten zijn vaste of indirecte kosten, zoals huur of administratiekosten, die nodig zijn om je bedrijf te runnen.

In dit artikel leggen we op een simpele manier uit wat overheadkosten zijn, hoe je deze kunt berekenen en waarom het belangrijk is ze goed bij te houden. Laat je niet meer in verwarring brengen door het woord ‘overheadkosten’ en duik mee in de wereld van bedrijfskosten!

Wat zijn overheadkosten?

Overheadkosten zijn indirecte kosten die niet direct gerelateerd zijn aan de productiedoelstellingen van een bedrijf.

Definitie van overheadkosten

Overheadkosten zijn de indirecte kosten die een bedrijf maakt tijdens het runnen van de onderneming, los van de kosten die direct verbonden zijn aan het product of de dienst. Deze kosten variëren van huur en salarissen tot administratiekosten en verzekeringen.

Zelfs als er geen omzet wordt gegenereerd, blijven deze kosten lopen omdat ze essentieel zijn voor het functioneren van het bedrijf. Het zijn onontkoombare uitgaven die nauwlettend in de gaten gehouden moeten worden om een gezonde financiële status te behouden.

Denk hierbij niet alleen aan de zichtbare kosten, maar ook aan de minder voor de hand liggende overheadkosten zoals beheerskosten en algemene operationele kosten. Bovendien fungeren overheadkosten als een meting voor de efficiëntie van een organisatie; hoe hoger deze kosten, hoe minder efficiënt het bedrijf vaak functioneert.

Kenmerken van overheadkosten

Overheadkosten hebben verschillende kenmerken die belangrijk zijn om te begrijpen. Ten eerste zijn het vaste kosten die een onderneming maakt naast de directe kosten. Daarnaast zijn overheadkosten terugkerende kosten die doorgaan, zelfs als er geen omzet wordt gegenereerd.

Deze kosten zijn noodzakelijk om het bedrijf draaiende te houden, ongeacht de vraag naar het product. Bovendien kunnen overheadkosten gezien worden als vaste kosten die niet direct gerelateerd zijn aan de productie.

Het is ook een maat voor de efficiëntie van een organisatie. Het berekenen en beheersen van overheadkosten is belangrijk om de financiële gezondheid van een bedrijf te waarborgen.

Voorbeelden van overheadkosten

– Kosten die onder overheadkosten vallen zijn onder andere administratieve kosten, zoals boekhouding en juridische diensten.

– Daarnaast vallen ook algemene kosten, zoals kantoorbenodigdheden en huur van kantoorruimte, onder overheadkosten.

– Verder kunnen loonkosten voor niet-productiepersoneel, zoals management medewerkers, ook als overheadkosten worden beschouwd.

Kosten die onder overheadkosten vallen

 • Huur van bedrijfsruimte
 • Salarissen en personeelskosten
 • Administratiekosten zoals boekhouding en belastingen
 • Verzekeringen voor het bedrijf
 • Kosten voor kantoorbenodigdheden en – apparatuur
 • Onderhoudskosten voor het gebouw en apparatuur
 • Energiekosten zoals elektriciteit en water
 • Marketingkosten zoals advertenties en promoties
 • Training en opleidingskosten voor het personeel.

Overheadkosten in verschillende bedrijfssectoren

Overheadkosten kunnen voorkomen in verschillende bedrijfssectoren.

 • In de horeca: Kosten voor huur van het pand, salarissen van het personeel en administratiekosten.
 • In de retail: Kosten voor huur van winkelpanden, salarissen van het personeel en marketingkosten.
 • In de gezondheidszorg: Kosten voor huur en onderhoud van medische apparatuur, salarissen van het zorgpersoneel en administratiekosten.
 • In de dienstverlenende sector: Kosten voor kantoorruimte, salarissen van medewerkers en communicatiekosten.
 • In de productiesector: Kosten voor het onderhoud van machines, salarissen van werknemers en energiekosten.

Hoe bereken je overheadkosten?

Om overheadkosten te berekenen, kun je gebruik maken van een formule waarbij je de totale overheadkosten deelt door de totale directe kosten en dit vervolgens vermenigvuldigt met 100 om het percentage te krijgen.

Formule voor het berekenen van overheadkosten

Bij het berekenen van de overheadkosten van een bedrijf, moet je de totale overheadkosten delen door de totale omzet en vermenigvuldigen met 100%. Deze formule geeft je het percentage van de omzet dat wordt besteed aan overheadkosten.

Het berekenen van deze kosten is essentieel om de financiële gezondheid van je bedrijf te beoordelen en eventuele inefficiënties op te sporen.

Praktische tips voor het bepalen van overheadkosten

 1. Maak een lijst van alle mogelijke overheadkosten die relevant zijn voor jouw bedrijf.
 2. Analyseer en categoriseer deze kosten om een duidelijk overzicht te krijgen.
 3. Identificeer welke kosten direct gerelateerd zijn aan de productie en welke indirecte kosten zijn.
 4. Bepaal het percentage overheadkosten vergeleken met de totale kosten van jouw bedrijf.
 5. Houd rekening met seizoensgebonden fluctuaties en pas je budget dienovereenkomstig aan.
 6. Zorg voor een goede administratie en documentatie van alle overheadkosten, inclusief bonnen en facturen.
 7. Overweeg het gebruik van boekhoudsoftware om het berekenen en bijhouden van overheadkosten te vereenvoudigen.
 8. Vergelijk jouw overheadkosten met branchegemiddelden om inzicht te krijgen in de efficiëntie van je bedrijf.
 9. Evalueer regelmatig jouw overheadkosten en zoek naar mogelijkheden om ze te verminderen zonder de kwaliteit of efficiëntie van jouw bedrijfsactiviteiten te beïnvloeden.
 10. Werk samen met een ervaren accountant of financieel adviseur om een nauwkeurige berekening en analyse van jouw overheadkosten uit te voeren.

Let op: Het bepalen van overheadkosten is een belangrijk aspect in de financiële planning en het beheer van jouw bedrijf. Door zorgvuldig naar deze kosten te kijken, kun je efficiëntie verbeteren, geld besparen en de financiële gezondheid van jouw onderneming optimaliseren.

Het belang van overheadkosten in de boekhouding

Waarom is het belangrijk om overheadkosten bij te houden?

Waarom is het belangrijk om overheadkosten bij te houden?

Het bijhouden van overheadkosten is cruciaal voor de financiële gezondheid van een bedrijf. Door deze kosten nauwkeurig in kaart te brengen en te beheersen, kunnen ondernemers de efficiëntie van hun organisatie meten en mogelijkheden tot kostenbesparing identificeren.

Overheadkosten zijn vaste uitgaven die hoe dan ook gemaakt moeten worden, zelfs wanneer er geen omzet wordt gegenereerd. Het is daarom belangrijk om deze kosten te monitoren en te controleren, zodat ze niet onnodig de winstgevendheid van het bedrijf negatief beïnvloeden.

Hoe kunnen overheadkosten de financiële gezondheid van een bedrijf beïnvloeden?

Overheadkosten kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de financiële gezondheid van een bedrijf. Deze kosten, zoals huur, salarissen en administratiekosten, vormen een belangrijk onderdeel van de totale bedrijfskosten.

Als de overheadkosten te hoog zijn, kan dit leiden tot een vermindering van de winstgevendheid en de cashflow van het bedrijf. Het kan ook de financiële stabiliteit van het bedrijf in gevaar brengen, omdat er mogelijk onvoldoende middelen overblijven om aan andere verplichtingen te voldoen, zoals investeringen of schuldenaflossingen.

Daarom is het belangrijk om de overheadkosten zorgvuldig te beheren en te controleren om ervoor te zorgen dat ze in lijn zijn met de doelen en financiële mogelijkheden van het bedrijf.

Conclusie

Overheadkosten zijn vaste lasten of indirecte kosten die een onderneming maakt om het bedrijf draaiende te houden. Ze hebben niets te maken met de productie zelf, maar zijn essentieel voor de efficiëntie en organisatie van een bedrijf.

Het beheersen van overheadkosten is cruciaal om de financiële gezondheid van een bedrijf te waarborgen.

Veelgestelde Vragen

Wat zijn overhead kosten?

Overhead kosten zijn constante kosten die niet direct verband houden met de productiekosten van een bedrijf.

Hoe verschillen overhead kosten van variabele kosten?

Terwijl variabele kosten veranderen naargelang de productiehoeveelheid, blijven overhead kosten in principe constant ongeacht hoeveel er wordt geproduceerd.

Wat valt onder overhead kosten?

Zaken als huur, nutsvoorzieningen, administratieve salarissen en marketinguitgaven vallen allemaal onder overhead kosten.

Hoe kan ik mijn overhead kosten beheren?

Effectief kostenmanagement kan helpen bij het beheren en mogelijk verminderen van uw overhead kosten. Dit omvat een regelmatige analyse van deze kosten en het zoeken naar manieren om ze te minimaliseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *