Wat is het SNA keurmerk?

Zit je eraan te denken om een uitzendbureau of detacheringsbedrijf te starten? Dan heb je vast wel eens gehoord van het SNA-keurmerk. In deze blogpost leggen we je uit wat dit keurmerk precies is, waarom het belangrijk is en hoe je het kunt krijgen.

Als je wilt weten hoe je ervoor kunt zorgen dat jouw bedrijf gezien wordt als een betrouwbare partner in de arbeidsmarkt, lees dan vooral verder!

Wat is het SNA-keurmerk?

Het SNA-keurmerk is een certificering voor uitzendondernemingen en detacheringsbedrijven in Nederland.

Betekenis en doel van het keurmerk

Het SNA-keurmerk betekent een bewijs van fatsoenlijk werkgeverschap en betrouwbaarheid voor ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen, zoals uitzend- en detacheringsbedrijven.

Het Stichting Normering Arbeid heeft dit keurmerk ontwikkeld om de risico’s te beperken voor inleners van arbeid en opdrachtgevers. Dit keurmerk draagt bij aan het verminderen van risico’s in het kader van inhuur- en ketenaansprakelijkheid, ter voorkoming van zaken als identiteitsfraude en illegale arbeid.

Zo biedt het keurmerk zekerheid dat de onderneming voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Het uiteindelijke doel is om een betrouwbare partner te zijn in de zakenwereld, waarbij de aandacht voornamelijk gericht is op de uitzendbranche, onderaannemers en schoonmaakbedrijven.

Toepassing in de uitzendbranche

Het SNA-keurmerk is specifiek van toepassing in de uitzendbranche en is bedoeld om de risico’s voor zowel inleners van arbeid als opdrachtgevers te beperken. Het keurmerk is ontwikkeld door de Stichting Normering Arbeid (SNA) en is van toepassing op alle ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen, zoals uitzendondernemingen en detacheringsbedrijven.

Door het behalen van het SNA-keurmerk kunnen deze bedrijven aantonen dat ze betrouwbare partners zijn en voldoen aan de eisen op het gebied van onder andere keten- en arbeidsrecht.

Hierdoor kunnen ze klanten vertrouwen bieden en helpen bij het beperken van risico’s in de uitzendbranche.

Samenhang met de NEN 4400-norm

Het SNA-keurmerk heeft een sterke samenhang met de NEN 4400-norm. Deze norm omvat de eisen waaraan uitzendondernemingen en detacheringsbedrijven moeten voldoen om het keurmerk te verkrijgen.

De inspecties worden uitgevoerd op basis van de NEN 4400-1 en NEN 4400-2 normen. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat bedrijven fatsoenlijk werkgeverschap tonen en zich houden aan de regels omtrent keten- en arbeidsrecht.

Met het SNA-keurmerk kunnen ondernemers er dus op vertrouwen dat ze samenwerken met betrouwbare en gecertificeerde partners in de arbeidsbemiddeling.

Voorwaarden en controle voor het verkrijgen van het SNA-keurmerk

Om het SNA-keurmerk te verkrijgen, moeten uitzendondernemingen en detacheringsbedrijven voldoen aan specifieke voorwaarden en worden ze regelmatig gecontroleerd.

Inspectie en certificering

Het SNA-keurmerk wordt verkregen na inspectie en certificering. Dit houdt in dat de bedrijven die het keurmerk willen ontvangen, worden gecontroleerd op naleving van de normen NEN 4400-1 en NEN 4400-2. De inspecties worden uitgevoerd door geaccrediteerde inspectie-instellingen. Deze inspecties zijn gericht op het beoordelen of het bedrijf voldoet aan de eisen van het keurmerk. Na een succesvolle inspectie ontvangt het bedrijf het SNA-keurmerk als bewijs dat ze aan alle vereisten voldoen. Het keurmerk is een erkenning voor hun betrouwbaarheid en geeft opdrachtgevers vertrouwen in hun diensten. Zo kunnen ondernemers laten zien dat ze fatsoenlijk werkgeverschap bieden en de risico’s op boetes en naheffingen beperken.

Frequente controles en rapportage

Het verkrijgen en behouden van het SNA-keurmerk vereist frequente controles en rapportage. Deze controles worden regelmatig uitgevoerd om ervoor te zorgen dat bedrijven blijven voldoen aan de normen van het keurmerk.

Dit betekent dat uw onderneming regelmatig geïnspecteerd zal worden door geaccrediteerde inspectie-instellingen. Tijdens deze inspecties wordt onder andere gekeken naar uw administratie en de naleving van de NEN 4400-norm.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat u altijd de juiste documentatie en rapporten kunt overleggen, zodat u kunt aantonen dat uw bedrijf aan de vereisten voldoet. Door regelmatige controles en rapportage te laten zien, kunt u uw betrouwbaarheid als SNA-gecertificeerd bedrijf versterken.

Voordelen van het SNA-keurmerk

Het SNA-keurmerk beperkt risico’s voor opdrachtgevers, biedt vertrouwen en betrouwbaarheid, en zorgt voor vermindering van boetes en naheffingen.

Beperking van risico’s voor opdrachtgevers

Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s voor opdrachtgevers te beperken. Met dit keurmerk kunt u er zeker van zijn dat u samenwerkt met een betrouwbare partner in de uitzendbranche.

Het keurmerk zorgt ervoor dat de uitzend- en detacheringsbedrijven die het dragen voldoen aan de normen op het gebied van fatsoenlijk werkgeverschap en het voorkomen van identiteitsfraude.

Door te kiezen voor een bedrijf met het SNA-keurmerk, vermindert u het risico op boetes en naheffingen aanzienlijk. Zo kunt u met een gerust hart uw arbeidskrachten inhuren zonder bang te hoeven zijn voor onverwachte kosten of illegale praktijken.

Vertrouwen en betrouwbaarheid

Het SNA-keurmerk biedt ondernemers vertrouwen en betrouwbaarheid. Het keurmerk, afkomstig van de Stichting Normering Arbeid, is ontworpen om risico’s te beperken en te zorgen voor fatsoenlijk werkgeverschap.

Met het SNA-keurmerk kunnen ondernemingen laten zien dat ze voldoen aan de normen op het gebied van arbeidsbemiddeling. Dit creëert vertrouwen bij opdrachtgevers en inleners van arbeid, omdat zij weten dat ze samenwerken met een betrouwbare partner.

Het keurmerk helpt ook bij het verminderen van boetes en naheffingen, wat een belangrijk voordeel is voor ondernemers.

Vermindering van boetes en naheffingen

Het SNA-keurmerk biedt ondernemers ook een belangrijk voordeel: het vermindert het risico op boetes en naheffingen. Dit komt doordat het keurmerk strenge eisen stelt aan bedrijven die arbeid ter beschikking stellen.

Met het SNA-keurmerk toon je aan dat je als ondernemer voldoet aan de regels op het gebied van inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid. Hierdoor loop je minder risico op boetes en naheffingen wanneer er sprake is van bijvoorbeeld illegale arbeid of identiteitsfraude.

Het hebben van het SNA-keurmerk geeft opdrachtgevers en inleners van arbeid dus extra zekerheid en vertrouwen dat ze samenwerken met een betrouwbare partner.

Hoe krijg je het SNA-keurmerk?

Om het SNA-keurmerk te verkrijgen moet je een aanvraag indienen en voldoen aan de voorwaarden van certificering. Lees verder om te ontdekken hoe je dit keurmerk kunt behalen en welke voordelen het biedt voor jouw onderneming.

Aanvraagprocedure en kosten

Het verkrijgen van het SNA-keurmerk gaat via een aanvraagprocedure. Hierbij moeten ondernemers voldoen aan bepaalde criteria en stappen doorlopen. De aanvraagprocedure omvat ook kosten waar ondernemers rekening mee moeten houden. Belangrijke punten hierbij zijn:

  • Ondernemers moeten een aanvraag indienen bij de Stichting Normering Arbeid.
  • Tijdens de aanvraagprocedure worden de bedrijfsgegevens gecontroleerd en wordt er gekeken of aan alle eisen wordt voldaan.
  • Na ontvangst van de aanvraag volgt er een inspectie door een geaccrediteerde inspectie – instelling.
  • De kosten voor het verkrijgen van het keurmerk variëren per bedrijf en zijn afhankelijk van onder andere de grootte en complexiteit van het bedrijf.
  • Na goedkeuring ontvangt het bedrijf het SNA – keurmerk, wat aangeeft dat zij voldoen aan de normen en eisen van fatsoenlijk werkgeverschap.

Belang van een goede administratie

Een goede administratie is essentieel voor het verkrijgen van het SNA-keurmerk. Door een overzichtelijke en nauwkeurige administratie te voeren, kun je aantonen dat je voldoet aan de gestelde eisen en normen.

Dit is belangrijk om het vertrouwen van opdrachtgevers en inleners te winnen. Bovendien helpt een goede administratie bij het beperken van risico’s en het voorkomen van boetes en naheffingen.

Het is dus van groot belang om te investeren in een goed systeem en ervoor te zorgen dat alle benodigde documenten en gegevens correct worden bijgehouden.

Samenwerking met erkende instanties

Het verkrijgen van het SNA-keurmerk vereist samenwerking met erkende instanties. Deze instanties, zoals geaccrediteerde inspectie-instellingen, voeren inspecties uit op basis van de normen NEN 4400-1 en NEN 4400-2.

Het is essentieel om met deze instanties samen te werken om aan de eisen van het keurmerk te voldoen en de benodigde certificering te behalen. Door deze samenwerking kunt u ervoor zorgen dat uw bedrijf voldoet aan de vereiste normen en daarmee betrouwbaarheid en vertrouwen uitstraalt naar potentiële opdrachtgevers.

Veelgestelde Vragen

Wat betekent het SNA keurmerk?

Het SNA keurmerk is een certificatie voor arbeidsbemiddeling, zoals detacheringsen en payroll bedrijven, dat aangeeft dat het bedrijf voldoet aan de NEN normering.

Hoe draagt het SNA keurmerk bij aan een betrouwbare partner in de uitzendbranche?

Door een SNA keurmerk, worden bedrijven erkend als een betrouwbare partner die zich inzet voor fatsoenlijk werkgeverschap en risico’s beperken zoals keten en identiteitsfraude.

Wat is de rol van SNA inspectie bij het toekennen van het SNA keurmerk?

Bij het toekennen van het SNA keurmerk voert de SNA inspectie controles uit om te zorgen dat bedrijven aan de SociaalEconomisch Kader voldoen en boetes en naheffingen vermijden.

Hebben alle detacheringsbedrijven en payroll bedrijven een SNA keurmerk nodig?

Niet alle, maar detacheringsbedrijven en payroll bedrijven met een SNA keurmerk tonen aan dat ze voldoen aan de normen van fatsoenlijk werkgeverschap en beperken daardoor risico’s.

Wat is de relatie tussen het SNA Keurmerk en het Nationale Rekeningen systeem?

Hoewel er geen directe relatie is tussen deze twee, helpt het naleven van de normen van het SNA Keurmerk ondernemingen om in overeenstemming te blijven met de nationale boekhouding en bedrijfseconomie volgens de regels van het Nederlands Centraal Bureau voor de Statistiek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *