Wat is de Vennootschapsbelasting?

Ben je een ondernemer en wil je meer weten over vennootschapsbelasting? Hier is alles wat je moet weten over deze belasting op bedrijfswinsten.

Vennootschapsbelasting is de belasting die een onderneming betaalt over de winst die zij behaalt.

In deze blogpost leggen we uit hoe de vennootschapsbelasting werkt, welke rechtsvormen ermee te maken hebben en hoe je aangifte kunt doen.

Lees verder om alle ins en outs te ontdekken en om te ontdekken hoe je belastingvoordeel kunt behalen!

Samenvatting

 • Vennootschapsbelasting is de belasting die bedrijven betalen over hun winst.
 • Bedrijven zoals naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen en coöperaties moeten vennootschapsbelasting betalen.
 • Stichtingen en verenigingen kunnen ook belasting moeten betalen, afhankelijk van hun inkomsten en activiteiten.
 • De belastbare winst wordt berekend door de totale winst minus aftrekbare kosten en verliezen.
 • Verliezen kunnen worden verrekend met toekomstige winsten om minder belasting te betalen.
 • Er zijn speciale regelingen, zoals de fiscale coronareserve en de innovatiebox, die belastingvoordelen bieden.
 • De tarieven voor vennootschapsbelasting in 2023 zijn 15% voor de eerste € 245.000 aan winst en 25% voor het overige.
 • Aangifte doen en betaling van vennootschapsbelasting zijn verplicht voor bepaalde organisaties.
 • Een voorlopige aanslag kan worden aangevraagd om gespreid te betalen.
 • Er zijn ook andere belastingen waar ondernemers rekening mee moeten houden, zoals dividendbelasting en loonbelasting.

Wat is vennootschapsbelasting?

Vennootschapsbelasting is geld dat bedrijven aan de staat geven. Dit geld komt van de winst die bedrijven maken. Bedrijven zoals naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen en coöperaties moeten deze belasting betalen.

Ook stichtingen en verenigingen kunnen deze belasting moeten betalen. Elk jaar moet een bedrijf zeggen hoeveel winst het heeft gemaakt. Dit heet het boekjaar. Hoe meer winst een bedrijf maakt, hoe meer vennootschapsbelasting het moet betalen.

Maar soms kan een bedrijf minder belasting betalen. Bijvoorbeeld als het een slecht jaar heeft gehad en verlies heeft gemaakt. Dan mag dit verlies van de winst af gaan.

Hoe werkt de vennootschapsbelasting?

De vennootschapsbelasting werkt door de belastbare winst van een bedrijf te berekenen en deze te belasten volgens de geldende tarieven en regelingen.

Rechtsvormen voor vennootschapsbelasting

Er zijn veel soorten bedrijven. Niet elk bedrijf moet vennootschapsbelasting betalen. Namenloze vennootschappen, besloten vennootschappen en coöperaties betalen deze belasting. Ze hebben een winst.

De belasting is een stuk van die winst.

Ook stichtingen en verenigingen moeten soms belasting betalen. Dat hangt af van de inkomsten en activiteiten die ze hebben. Sommige organisaties, bijvoorbeeld van evenementen, hoeven niet te betalen.

Ze zijn vrijgesteld. Elke rechtsvorm heeft zijn eigen regels voor het betalen van vennootschapsbelasting.

Berekening belastbare winst

De belastbare winst is het bedrag waarover je als ondernemer vennootschapsbelasting moet betalen. Het wordt berekend door je totale winst in een boekjaar minus de aftrekbare kosten en de aftrekbare verliezen.

Aftrekbare kosten zijn bijvoorbeeld zakelijke kosten zoals huur, personeelskosten en reclamekosten. Aftrekbare verliezen zijn verliezen uit voorgaande jaren die je kunt verrekenen met de winst van het huidige jaar.

Het bedrag dat overblijft na deze berekening is je belastbare winst, waarover je vennootschapsbelasting moet betalen. Het tarief voor vennootschapsbelasting hangt af van de hoogte van je belastbare winst.

Verliesverrekening

Bij vennootschapsbelasting is het mogelijk om verliezen te verrekenen. Dit betekent dat als je in een jaar verlies maakt, je dit verlies kunt aftrekken van je belastbare winst in volgende jaren.

Zo hoef je dus minder belasting te betalen. Let wel op, want er zijn wel regels die bepalen hoe lang je verliezen mag verrekenen. Bijvoorbeeld, in Nederland mag je verliezen verrekenen met winsten uit voorgaande jaren (carry-back) tot 1 jaar terug en met winsten uit de toekomstige 6 jaren (carry-forward).

Het is handig om te weten dat dit alleen geldt voor bv’s en nv’s. Andere rechtsvormen hebben andere regels voor verliesverrekening.

Fiscale coronareserve

De fiscale coronareserve is een speciale regeling die is ingevoerd vanwege de impact van de coronapandemie op bedrijven. Deze maatregel stelt ondernemers in staat om een deel van hun verwachte verlies in 2020 te verrekenen met de winst van het voorgaande jaar.

Hierdoor kunnen bedrijven belastinguitstel krijgen en de pijn van de crisis verzachten. Het biedt extra financiële ruimte en helpt ondernemingen om te blijven investeren en personeel in dienst te houden.

Het is belangrijk om te weten dat er specifieke voorwaarden verbonden zijn aan het gebruik van deze fiscale coronareserve, dus het is verstandig om advies in te winnen bij een belastingadviseur of de belastingdienst zelf.

Belastingtarieven en speciale regelingen

Het tarief voor de vennootschapsbelasting in 2023 en speciale regelingen zoals de innovatiebox en vrijstellingen.

Tarief vennootschapsbelasting 2023

In 2023 geldt een tarief van 15% voor de eerste € 245.000 aan winst. Voor het gedeelte van de winst boven € 245.000 geldt een tarief van 25%. Dit tarief geldt voor naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, coöperaties en stichtingen.

Het tarief voor verenigingen blijft 25%. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze tarieven, omdat ze van invloed zijn op de belasting die je als ondernemer moet betalen over de winst van je bedrijf.

Innovatiebox

Een belangrijke regeling binnen de vennootschapsbelasting is de Innovatiebox. Deze regeling is bedoeld om ondernemingen die zich bezighouden met innovatieve activiteiten te stimuleren.

Als jouw onderneming in aanmerking komt voor de Innovatiebox, kun je profiteren van een lager belastingtarief. Dit tarief is slechts 9% in plaats van het reguliere tarief van 25%. Om in aanmerking te komen, moet je onderneming voldoen aan bepaalde voorwaarden en moet je een S&O-verklaring hebben voor speur- en ontwikkelingswerk.

Het kan lonend zijn om te onderzoeken of jouw onderneming recht heeft op deze belastingvoordelen.

Vrijstellingen

Sommige organisaties kunnen vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting. Dit betekent dat ze geen belasting hoeven te betalen over hun winst. Bijvoorbeeld, stichtingen en verenigingen kunnen in sommige gevallen vrijgesteld worden.

Ook organisaties die evenementen organiseren kunnen vaak vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting. Het is belangrijk om te controleren of jouw bedrijf in aanmerking komt voor een vrijstelling, omdat dit kan helpen om kosten te besparen.

Aangifte en betaling

– Aangifte vpb is verplicht voor organisaties binnen de vennootschapsbelasting.

– De aangifte moet op tijd worden ingediend bij de Belastingdienst.

– Organisaties met beperkte belastingplicht hebben ook een aangifteplicht.

– Betaling van de vennootschapsbelasting moet ook tijdig worden gedaan.

– Een voorlopige aanslag kan worden aangevraagd om gespreid te betalen.

Wanneer is de aangifte vpb verplicht?

Voor ondernemers is het verplicht om aangifte te doen van de vennootschapsbelasting (vpb). Dit betekent dat je als aangifteplichtige de belastingdienst moet informeren over de winst van je onderneming.

Als je een naamloze vennootschap (nv), besloten vennootschap (bv) of coöperatie hebt, ben je altijd verplicht om aangifte te doen. Ook stichtingen en verenigingen kunnen onderworpen zijn aan de vpb en moeten dan ook aangifte doen.

Let op: de vrijstellingen en regels kunnen per situatie verschillen, dus het is belangrijk om hier goed naar te kijken.

Aangifte indienen

Bij de vennootschapsbelasting moet je als ondernemer aangifte indienen bij de belastingdienst. Dit doe je om aan te geven hoeveel winst jouw bedrijf heeft gemaakt in het boekjaar. Het is belangrijk om dit op tijd te doen, zodat je aan je belastingverplichtingen voldoet.

Naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen en coöperaties moeten altijd aangifte doen voor de vennootschapsbelasting. Stichtingen en verenigingen kunnen ook onderworpen zijn aan deze belasting.

Het kan handig zijn om een boekhoudprogramma te gebruiken om je aangifte makkelijk en overzichtelijk in te dienen bij de belastingdienst.

Organisaties met beperkte belastingplicht

Stichtingen en verenigingen kunnen ook onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting. Dit betekent dat zij belasting moeten betalen over hun winst. Organisaties die bijvoorbeeld evenementen organiseren, zijn meestal vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Maar als een stichting of vereniging commerciële activiteiten verricht, zoals het exploiteren van een café of het verkopen van producten, dan kan er wel sprake zijn van beperkte belastingplicht.

In dat geval moeten zij aangifte doen en vennootschapsbelasting betalen over hun belastbare winst. Het is belangrijk om te weten of jouw stichting of vereniging belastingplichtig is, zodat je op tijd de juiste aangifte kunt doen en problemen met de Belastingdienst voorkomt.

Voorlopige aanslag

Een voorlopige aanslag is een geschatte belastingbetaling die een onderneming gedurende het jaar kan doen. Het is gebaseerd op de winst die verwacht wordt voor dat jaar. Met een voorlopige aanslag kun je voorkomen dat je achteraf een grote som geld moet betalen aan belastingen.

In plaats daarvan betaal je de belastingen in termijnen gedurende het jaar. Als blijkt dat de werkelijke winst hoger of lager is dan de geschatte winst, wordt dit verrekend bij de definitieve aangifte.

Het kan ook zijn dat je geen voorlopige aanslag hoeft te betalen als je verwacht dat je winst laag zal zijn of als je een startende onderneming hebt. Het is belangrijk om bij te blijven met je aangiftes en betalingen om problemen te voorkomen en boetes te vermijden.

Meer informatie over vennootschapsbelasting

 • Andere belastingen voor ondernemers, zoals dividendbelasting en loonbelasting.
 • Nieuwe regels en wetswijzigingen met betrekking tot vennootschapsbelasting.
 • Tips voor belastingvoordeel bij het indienen van de aangifte.

Andere belastingen voor ondernemers

Naast vennootschapsbelasting zijn er ook andere belastingen waar ondernemers rekening mee moeten houden. Denk hierbij aan dividendbelasting en loonbelasting. Dividendbelasting is de belasting die betaald moet worden over uitgekeerd dividend aan aandeelhouders.

Loonbelasting is de belasting die ingehouden wordt op het salaris van werknemers. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze belastingen en de regels die daarbij gelden om problemen te voorkomen.

Zo kunnen ondernemers zorgen voor een goede financiële planning en voorkomen dat ze te veel belasting betalen.

Nieuwe regels en wetswijzigingen

Er zijn regelmatig nieuwe regels en wetswijzigingen met betrekking tot vennootschapsbelasting. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van deze veranderingen om ervoor te zorgen dat je als ondernemer aan alle vereisten voldoet en geen boetes riskeert.

Enkele recente wijzigingen zijn onder meer aanpassingen in tarieven voor vennootschapsbelasting en mogelijkheden voor belastingvoordeel, zoals de innovatiebox. Het is verstandig om regelmatig advies in te winnen bij een fiscaal deskundige of de belastingdienst om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en mogelijke wijzigingen die van invloed kunnen zijn op jouw onderneming.

Tips voor belastingvoordeel

Hier zijn een paar tips om belastingvoordeel te krijgen bij het betalen van vennootschapsbelasting:

1. Maak gebruik van aftrekposten: Zorg ervoor dat je alle relevante kosten en uitgaven van je onderneming opneemt in je aangifte. Dit kunnen kosten zijn zoals huur, salarissen, marketingkosten en andere zakelijke uitgaven die aftrekbaar zijn.

Hierdoor wordt je belastbare winst verlaagd en betaal je minder belasting.

2. Investeer in innovatie: Als je als ondernemer investeert in onderzoek en ontwikkeling, kom je mogelijk in aanmerking voor de innovatiebox. Dit is een speciale regeling die een lager belastingtarief biedt voor winsten die voortkomen uit innovatieve activiteiten.

Het kan lonend zijn om te kijken of jouw onderneming hiervoor in aanmerking komt.

3. Maak gebruik van fiscale regelingen: Er zijn verschillende fiscale regelingen waar je mogelijk gebruik van kunt maken om belastingvoordeel te behalen. Denk hierbij aan regelingen voor energiebesparing, investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen of het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Deze regelingen kunnen zorgen voor extra aftrekposten en lagere belastingtarieven.

Veelgestelde Vragen

Wie moet Vennootschapsbelasting betalen?

Bedrijven, bv’s en nv’s moeten Vennootschapsbelasting betalen. Het is een fiscale belasting voor ondernemingen.

Hoe wordt de Vennootschapsbelasting berekend?

De Vennootschapsbelasting wordt berekend over het rendement van de onderneming, dat is het belastbare inkomen.

Wat gebeurt er als ik geen Vennootschapsbelasting betaal?

Als je geen Vennootschapsbelasting betaalt, kan dat leiden tot belastingheffing voor ondernemingen door de staat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *